Sóhivatal

 

 

Magyar Köztársaság Sóhivatala
Gépjárműjavítási kárbejelentő nyomtatvány

 

Az ügyvitel meggyorsítása érdekében kérjük töltse ki az alábbi űrlapot!

***

Mint az átalános állampolgári panaszok kezelésében illetékes hivatalnak, alulírott ............................... nevű fogyasztó az alábbi bejelentést teszem.

................. -án (dátum) a .......................................... (név) ........................... (cím) márkaszervízbe leadott ........................... típusú gépkocsimon az alábbi hibá(ka)t állapították meg:

 

.........................................................................................

.........................................................................................

A javítást követően a gépkocsi átvételekor az alábbi összeget fizettem: ........................................................................ Ft.
Az ár a munkalap szerint az alábbi meg nem rendelt (és feltehetőleg el sem végzett) munkákat is tartalmazta:

 

.........................................................................................

.........................................................................................

A szakszerűtlen javítási munkák során az eredeti hiba nem javult ki, ellenben az alábbi újabb hibajelenségek is felléptek:

 

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

A hibás teljesítést a szakszervíz nem ismerte el, az alábbi indoklással (megfelelő aláhúzandó): a tulajdonos nem járt el elég körültekintően az átvételkor (pl. nem végzett műszeres vizsgálatot); az újbóli (és egyéb) meghibásodást a nem rendeltetésszerű használat okozta (pl. sűrű fékezés); a gépjárművet a szervíz sohasem látta: a számla is feltehetően hamisítvány.

Kelt: ........................................

Aláírás: ....................................

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogorvoslati eljárás költsége az összes kár és kamatainak 50%-a. A Hivatalnak a bejelentésre 90 napon belül kell reagálnia: hiánypótlás szükségessége vagy fellebezés esetén az eljárási idő további 90 nappal meghosszabbodik.